မိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ ဖန်တီးမှု

မိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ ဖန်တီးမှု
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT SERVICES

HELPING BUSINESSES GO MOBILE

Over the past decade, Pro-X Software Solution has successfully carried out many projects, providing consulting and mobile app development services for different platforms and various industries.

FULL-CYCLE DEVELOPMENT SERVICES

All our specialists are on a high alert to deliver all-round custom mobile app development services, from consulting and project specification to integration, deployment and market release. We cover:

 • Mobile consulting
 • Business analysis
 • UI/UX design
 • Native or cross-platform mobile application development
 • Mobile testing (Unit testing and UI Automation)
 • Backend integration or publication on the App Store, Google Play


  • Our app development company offers native mobile development for:
   • iOS
   • Android

   To projects that aim to hit multiple platforms, we also suggest cross-platform development on:
   • Cordova/PhoneGap
   • React Native

  At your request, our business analysts will estimate your project against the market and help you decide on the platforms to target. After that, experienced project managers will assist you in settling for the most suitable development framework.

  WHY LAUNCH APP DEVELOPMENT WITH US

  We know how to deliver high-quality mobile software and how to do effective business with you. Rapid, transparent, time- and cost-efficient development aren’t the characteristics we try to impress our customers with; these are what makes up the basis of our attitude to any project.

  Drop us a line to learn more about our competencies in your industry, consult with our professionals regarding your idea or request custom mobile application development right away.


  ဝန်ဆောင်မှု မှာယူရန်

   သင့်ရဲ့ပေးပို့မှုကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ မကြာမှီပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
  ဝမ်းနည်းပါတယ်− ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ