ကိုယ်ပိုင် Products များကို Online မှ တစ်ဆင့် ရောင်းချလိုသူများ၊ E-commerce လုပ်လိုသူများ၊ Online Shopping ပြုလုပ်လိုသူများ အတွက် ကိုယ်ပိုင် Mobile Apps မှတစ်ဆင့် Customer များအလွယ်အကူ ဝယ်ယူန

  • ကိုယ်ပိုင် Products များကို Online မှ တစ်ဆင့် ရောင်းချလိုသူများ၊ E-commerce လုပ်လိုသူများ၊ Online Shopping ပြုလုပ်လိုသူများ အတွက် ကိုယ်ပိုင် Mobile Apps မှတစ်ဆင့် Customer များအလွယ်အကူ ဝယ်ယူန
  • EC_1
ကိုယ်ပိုင် Products များကို Online မှ တစ်ဆင့် ရောင်းချလိုသူများ၊ E-commerce လုပ်လိုသူများ၊ Online Shopping ပြုလုပ်လိုသူများ အတွက် ကိုယ်ပိုင် Mobile Apps (Android & iOS) မှတစ်ဆင့် Customer များအလွယ်အကူ ဝယ်ယူနိုင်အောင် ပြုလုပ် နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

Admin web portal နှင့် Mobile Apps (Android & iOS) များ ပါဝင်ပါသည်။ Modules များ အနေဖြင့် အောက်ပါ Functions များ ပါဝင်ပါသည်။

Language Setting ပါဝင်သောကြောင့် မိမိ အသုံးပြုလိုသော Languages များ ထပ်တိုး နိုင်ခြင်း
Content Management System တွင် Pages များ အလွယ်အကူ တိုးနိုင်ခြင်း
Category နှင့် Sub-category များကို ပုံများနှင့်တကွ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Products များ၏ Manufacture များကို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
Products များတွင် Multi Images အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Products များတွင် Discount Period သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
Products များကို Attributes များဖြစ်သည့် Color, Size, Length, etc. စသည်တို့ကို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
Products Review & Rating သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော Products များကို wishlist လုပ်ထားနိုင်ခြင်း
Muti Currency အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Attributes များအလိုက် စျေးနှုန်း အရော့၊ အတင်း သတ်မှတ်ထားနိုင်ခြင်း
Tax များကို Zone အလိုက်ခွဲသတ်မှတ် နိုင်ခြင်း
မိမိလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်သော သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများကို တင်နိုင်ခြင်း
Mobile Apps များသို့ Notification ပို့နိုင်ခြင်း
Product များအလိုက်လည်း Discount Coupon များ သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
Shipping Methods များ သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
Payment Methods များ ခွဲနိုင်ခြင်း
Customers များကို Management ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
Customers Order များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
Order Status များ သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
Reports များ ပါဝင်ခြင်း
Site Setting ကို Management ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးဝင်သော Features အစုံအလင် ပါဝင်ပါသည်။

သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ကိုယ်ပိုင် E-commerce Mobile Application တစ်ခုအနေဖြင့် စျေးကွက်ထဲမှာ ချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။

အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက +95 9778915075 , +95 9954915075 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်အသစ် ရေးသားရန်

 သင့်ရဲ့မှတ်ချက် ပေးပို့မှုကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။   အသစ်တဖန်
ဝမ်းနည်းပါတယ်− ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ