နိုင်ငံခြားငွေ အရောင်း၊ အဝယ် စနစ်

နိုင်ငံခြားငွေ အရောင်း၊ အဝယ် စနစ်

What is a Currency Exchange?

A currency exchange is a business or financial institution that has the legal right to exchange one currency for another currency to its customers. A currency exchange may be a stand-alone business or may be part of the services offered by a bank or other financial institution. The currency exchange profits from its services either through adjusting the exchange rate or taking a commission.


ဆွေးနွေးမှုများ


Kyawtun
Kyawtun
07 Jun 2021 08:05 AM
Nothing to do with financial information. Please let me know if the above information is available for any reason.
Than Zaw Oo
Than Zaw Oo
19 Oct 2021 10:01 AM
Yes,thanks

မှတ်ချက်အသစ် ရေးသားရန်

 သင့်ရဲ့မှတ်ချက် ပေးပို့မှုကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။   အသစ်တဖန်
ဝမ်းနည်းပါတယ်− ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ

ဝန်ဆောင်မှု မှာယူရန်

 သင့်ရဲ့ပေးပို့မှုကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ မကြာမှီပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်− ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ